ABC Zwemdiploma's in Nederland

Alles over zwemdiploma's in Nederland

 

Certificering of Erkenning?

Eigenlijk is het verschil tussen beiden moeilijk aan te geven. In beide gevallen maken partijen afspraken met elkaar om aan de eisen te voldoen.

In alle gevallen volgt de erkenning of certificering niet vanuit een derde onafhankelijke partij en heeft dit volgens ons dus geen enkele waarde.


Certificering

 Activiteiten op grond waarvan een derde partij kenbaar maakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een duidelijk omschreven product, proces of dienst in overeenstemming is met een bepaalde norm, of met een ander eisenstellend document“ is de internationaal geaccepteerde omschrijving van het begrip certificatie. Deze begripsomschrijving is zodanig ruim dat in beginsel alles certificeerbaar is dat zich laat vastleggen in een (in onderling overleg) vastgesteld kwaliteitsniveau: een product, een proces, een dienst, een systeem of een bekwaamheid.

 

 Erkenning

 Dit is de publiekrechtelijke aanduiding voor een beschikking van een bestuursorgaan waarbij wordt vastgesteld en vastgelegd dat een persoon of instelling aan bepaalde eisen voldoet.